“เอพีฯ” มอบรางวัลให้ 3 นักออกแบบรุ่นใหม่ในโครงการ “AP NEW GEN DESIGNER”

VIEW ONLINE

ผลกระทบ “ไทย” จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

VIEW ONLINE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาฯ

VIEW ONLINE

สื่อกลางวัยรุ่น “ฟ้าใหม่ โดม” ใหญ่สุดในเอเชียแปซิฟิก

จุฬาฯ นำนวัตกรรมเด่นร่วมจัดแสดงในงาน มติชนเฮลท์แคร์ 2020 : สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ

VIEW ONLINE

ลาแล้ว’สกาลา’สัมผัสสุดท้ายใน 51 ปี แห่งความทรงจำ

VIEW ONLINE

ไข้หวัดหมู G4

“หมอยง” ยันปรุงสุก ปลอดโควิด

เปิดวิจัย “คนจนเมือง” จับชีพจรในนาทีวิกฤต เมื่อโควิดยังระบาด

ลดการระบาด “โควิด-19”

กวาดสัญญาณเพื่อวางแผนอนาคต

10 ข่าวเด่น-ดัง ปี 2562

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X