ลดการระบาด “โควิด-19”

กวาดสัญญาณเพื่อวางแผนอนาคต

10 ข่าวเด่น-ดัง ปี 2562

อุบลราชธานี สู่เป้าหมายจังหวัดน่าอยู่ สำหร้บเด็กและเยาวชน

ขอพูดแทน “น้องหมา-แมว” มาตรฐานจริยธรรมสถานพยาบาล

ปลื้ม “สาธิตจุฬาฯ” กวาดรางวัลเพียบ

“จุฬาฯ ประณต ทศมราชา” เฉลิมพระชนมพรรษา ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 10

“วิฑิต มันตาภรณ์” รับ ท่านเซอร์

ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพประชุม “สภาดนตรีโลก”

วิกฤตการณ์ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

เด็กเร่ร่อนบนท้องถนน

“ฟันตกกระ” เพราะฟลูออไรด์ อันตรายที่พ่อ-แม่ควรระวัง

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X