“สางทุจริต” กระทรวงครู ถ้าจัดการได้ งบถึงเด็กไทยมากขึ้น

ผังแม่บทจุฬาฯ “ยุทธวิธีฝังเข็ม” มหาวิทยาลัย ต้องไม่น่าเบื่อ ดูดคนเข้าเรียน

เตือน “วัยกลางคน” ดูแลสุขภาพ รับมือสึนามิสังคมคนชรา

“แอลทีเอฟ” คิดให้ครบ

เริ่มต้นลงทุนในวัยเกษียณ

การพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

“จุฬาฯ อารี” รับสังคมสูงวัย โครงการนำร่องชุมชนแออัด

ยุทธศาสตร์และบทบาทใหม่ มหาวิทยาลัยวิจัยยุคดิจิทัล

แพทย์ จุฬาฯ ค้นพบ “วิธีรักษาผมร่วงจากพันธุกรรม”

ถอดบทเรียน ถ้ำหลวง “รับมือ ป้องกัน กู้ภัย”

“เหลื่อมล้ำเรื้อรัง” รัฐแก้จริงแค่ไหน

“Fresh and Green” นวัตกรรมยืดอายุผักผลไม้

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X