“จุฬาฯ ขึ้นท็อป 100 มหาวิทยาลัยโลก” เดินหน้านวัตกรรมเพื่อสังคม

เครื่อง Ultra We : กล่องห่วงใย ไร้เชื้อฯ มอบโรงพยาบาล ต้านโควิด-19

สัตวแพทย์จุฬาฯ เตือนอย่าตื่น! เสือโคร่งติดโควิด ยังไม่พบติดต่อคน

“จุฬาฯ ขึ้นแท่นที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย” ยืนหนึ่ง 3 วิชาเคมี-วัสดุฯ-ฟิสิกส์

จุฬาฯ นำ “รับปริญญารักษ์โลก งดลูกโป่ง-พลาสติก” ให้บัณฑิต

นายก อบจ. หญิงคนแรกของจุฬาฯ แนะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า

“จุฬาฯ ที่ 1” มหาวิทยาลัยไทย 7 ปี ซ้อน

จุฬาฯ รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมสภาดนตรีโลก

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เบื้องหลังอันทรงคุณค่าของจุฬาฯ

“การ์ลิคอัพ” กระเทียมไร้กลิ่น งานวิจัยจุฬาฯ เพิ่มค่าสมุนไพรไทย

งานวิจัยจุฬาฯ ใช้จริงไม่ขึ้นหิ้ง “เสื้อเกราะกันกระสุน จามจุรี” ถูก-ได้มาตรฐาน-ลดนำเข้า

“PS Halal Lab” ห้องวิจัยฯ ฮาลาลต้นแบบโลก

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X