“จุฬาฯ ขึ้นแท่นที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย” ยืนหนึ่ง 3 วิชาเคมี-วัสดุฯ-ฟิสิกส์

จุฬาฯ นำ “รับปริญญารักษ์โลก งดลูกโป่ง-พลาสติก” ให้บัณฑิต

นายก อบจ. หญิงคนแรกของจุฬาฯ แนะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า

“จุฬาฯ ที่ 1” มหาวิทยาลัยไทย 7 ปี ซ้อน

จุฬาฯ รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุมสภาดนตรีโลก

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลอง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เบื้องหลังอันทรงคุณค่าของจุฬาฯ

“การ์ลิคอัพ” กระเทียมไร้กลิ่น งานวิจัยจุฬาฯ เพิ่มค่าสมุนไพรไทย

งานวิจัยจุฬาฯ ใช้จริงไม่ขึ้นหิ้ง “เสื้อเกราะกันกระสุน จามจุรี” ถูก-ได้มาตรฐาน-ลดนำเข้า

“PS Halal Lab” ห้องวิจัยฯ ฮาลาลต้นแบบโลก

คณบดีหญิงคนแรก “นิติศาสตร์ จุฬาฯ” กระตุกต่อมความคิดของสังคม

ทรัพย์สินจุฬาฯ ตั้งสถานีตรวจอากาศ เฝ้าระวังวิกฤตฝุ่นละอองช่วยคนเมือง

เดินหน้า มหาลัย 4.0 จับมือนักลงทุนดันนวัตกรรมไทย จุฬาฯ ตั้งศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X