เจาะลึกพัฒนาวัคซีนโควิดเพื่อคนไทย

พัฒนา “เซ็นเซอร์วัด PM2.5” แก้ปัญหามลภาวะฝุ่นพิษยั่งยืน

VIEW ONLINE

ลอยกระทง “กับคนรุ่นใหม่” จะเลือกลอยแบบไหนในยุคโควิด-ม็อบมุ้งมิ้ง

วิถีใหม่สังคมผู้สูงอายุด้วยดิจิทัล นโยบายสวัสดิการพื้นฐานยุค 5G

“ระยะห่างทางสังคม” หยุดวงจรระบาดไวรัสร้าย

อว. ทุ่ม 50 ล. สร้าง “แอปรู้โควิดครบวงจร พัฒนาชุดตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสจากเลือด ได้ผลเร็วใน 15 นาที” คลอดก่อนสงกรานต์

ผู้เชี่ยวชาญจุฬาฯ ออกโรงเตือนช่วงโควิด “อย่าปล่อย สว. อยู่ลำพัง”

คว้านลึก ปัญหาฝุ่นพิษ ถึงเวลาผลักดัน กม.อากาศสะอาด เพื่อ “หายใจ”

สสส. ชวนแก้พฤติกรรมการนอนก่อโรค แนะวิธีหลับดี

เปิดห้องสมุดใหม่ สถาปัตย์จุฬาฯ โดดเด่นทั้งดีไซน์และแนวคิด

นิสิต นิติจุฬาฯ สัมผัสชีวิตหลังกำแพง ส่งต่อความรู้ด้านกฏหมาย ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ปลายแห่งความยุติธรรม

ปรับ 4 พฤติกรรมทำลายสุขภาพ ลดเสี่ยง NCDs

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X