“วัคซีน 3 ชนิด ฝีมือไทย” ทดสอบเข็มที่ 2 ในลิง

อุบัติโรคแทรกซ้อนโควิด “เด็กมีโอกาสเสียชีวิตสูง”

จุฬาฯที่ 1 ไทยพัฒนานิเวศยั่งยืน

วัคซีนโควิด-19 ในไทย เริ่มเข็มแรกต้นปี 2564

โควิด-19 “ฝังลึกเซลล์ ตรวจยากอย่าชะล่าใจ”

จุฬาฯ แชมป์ ! บอลประเพณี แซงชนะ มธ.

เปิดใจ 5 เยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มุ่งวิจัยพัฒนาสาธารณสุขไทย

นวัตกรรม “ฟอกตับ” เพิ่มทางรอดให้ผู้ป่วย

นิเทศจุฬาฯ เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงฟังปาฐกถาชุดสิรินธร

วิจัยชี้ชาวบ้าน พึ่งแหล่งเรียนรู้น้อย

แก้โจทย์ “ความเหลื่อมล้ำ”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X