จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ เปิดเวทีถกประเด็นสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนมุมมองกับเอกชน-พัฒนาแบบยั่งยืน

จุฬาฯ เปิดเวทีถกประเด็นสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนมุมมองกับเอกชน-พัฒนาแบบยั่งยืน

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X