จุฬาฯ ในสื่อ

ชี้ปีนี้ “น้ำไม่ท่วม” – ระวังปี 62 “น้ำแล้ง”

ชี้ปีนี้ “น้ำไม่ท่วม” – ระวังปี 62 “น้ำแล้ง”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X