จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ จับมือ “มูลนิธิปิดทองหลังพระ” จัดทันตกรรมพระราชทาน บริการชาวบ้าน 3 จว.ภาคใต้

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X