จุฬาฯ ในสื่อ

ความฝันแค่เอื้อมของ “ศิรดา” ผู้กำกับหญิงดาวรุ่งของไทย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย