จุฬาฯ ในสื่อ

สาธิตจุฬาฯ จัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 13” Thai Try

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย