หมอจุฬาฯ ห่วงใยใช้ ยาลดไขมัน” ระบุ “ไขมันเลว” อาจไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X