หมอจุฬาฯ ห่วงใยใช้ ยาลดไขมัน” ระบุ “ไขมันเลว” อาจไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X