จุฬาฯ ในสื่อ

เตรียมสมองพร้อมเรียน “ภาพจำ” ที่ต้องเปลี่ยน

เตรียมสมองพร้อมเรียน “ภาพจำ” ที่ต้องเปลี่ยน

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X