จุฬาฯ ในสื่อ

“นักเขียนปิดตา” ศิลปินยอดนักสู้ ที่สายตาพิการ แต่ความฝันไม่พิการ!!

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย