จุฬาฯ ในสื่อ

นิสิต นิติจุฬาฯ สัมผัสชีวิตหลังกำแพง ส่งต่อความรู้ด้านกฏหมาย ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ปลายแห่งความยุติธรรม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย