จุฬาฯ ในสื่อ

ปฏิวัติการศึกษายุคใหม่ “เรียนอย่างไรให้สนุก”

ปฏิวัติการศึกษายุคใหม่ “เรียนอย่างไรให้สนุก”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X