จุฬาฯ ในสื่อ

“ศูนย์จุฬายีนโปร” เดินหน้าถอดรหัส DNA มะเร็ง

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย