จุฬาฯ ในสื่อ

“ศูนย์จุฬายีนโปร” เดินหน้าถอดรหัส DNA มะเร็ง

“ศูนย์จุฬายีนโปร” เดินหน้าถอดรหัส DNA มะเร็ง

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X