จุฬาฯ ในสื่อ

ขอพูดแทน “น้องหมา-แมว” มาตรฐานจริยธรรมสถานพยาบาล

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย