จุฬาฯ ในสื่อ

ย้อนอดีตฟุตบอลประเพณี 84 ปีแห่งความทรงจำ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย