จุฬาฯ ในสื่อ

ในวิกฤติ COVID-19 ยังมีโอกาส กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจ

ในวิกฤติ COVID-19 ยังมีโอกาส กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X