จุฬาฯ ในสื่อ

“เช็กเข้ม!” สกัดโรคภัย ‘อาหารนำเข้า’ วันนี้ “มาตรฐานพอ?”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย