จุฬาฯ ในสื่อ

เปิดใจอธิการบดีจุฬาฯ เบื้องหลังความสำเร็จมหา’ลัย Top 100 ของโลก

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย