จุฬาฯ ในสื่อ

สพฐ. จับมือจุฬาฯ ใช้ “Active Learning” พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย

สพฐ. จับมือจุฬาฯ ใช้ “Active Learning” พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X