จุฬาฯ ในสื่อ

ว่าที่บัณฑิตป้ายแดงรั้ว “จามจุรี” ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย ใจสู้…สู่ความสำเร็จ

ว่าที่บัณฑิตป้ายแดงรั้ว “จามจุรี” ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย ใจสู้…สู่ความสำเร็จ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X