จุฬาฯ ในสื่อ

นิสิตเก่าจุฬาฯ ชูปณิธานการให้ที่ยิ่งใหญ่ เชื่อมเกียรติภูมิจุฬาฯ สู่สังคมยุคนิวนอร์มัล

นิสิตเก่าจุฬาฯ ชูปณิธานการให้ที่ยิ่งใหญ่ เชื่อมเกียรติภูมิจุฬาฯ สู่สังคมยุคนิวนอร์มัล

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X