จุฬาฯ ในสื่อ

พัฒนา “เซ็นเซอร์วัด PM2.5” แก้ปัญหามลภาวะฝุ่นพิษยั่งยืน

พัฒนา “เซ็นเซอร์วัด PM2.5” แก้ปัญหามลภาวะฝุ่นพิษยั่งยืน

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X