จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ เยียวยาโควิดช่วยนิสิต “ลดค่าเทอม ให้ทุน ยกว้นค่าหอ ซิมฟรี ยืมคอมพ์”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย