จุฬาฯ ในสื่อ

“พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ” ตรวจเชื้อโควิดเชิงรุกใช้เวลาแค่ 3 ชม.

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย