จุฬาฯ ในสื่อ

“MALLO” แอปฯ มหัศจรรย์เพื่อการเรียนภาษาตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ โหลดแอปฯฟรี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย