จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ เร่งวิจัย “รูติน” สารสกัดจากเปลือกส้มฆ่าเชื้อโควิด

ทีมวิจัยจุฬาฯ จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยความคืบหน้างานวิจัยพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโควิด-19 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการไขรหัสโปรตีเอสในไวรัส ยับยั้งการแพร่เชื้อ การศึกษาวิจัย “รูติน”ในผิวเปลือกของพืชตระกูลส้ม และ”ไบคาเลอิน” ในเปลือกต้นเพกา ซึ่งเป็นสารต้านไวรัสที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงโอกาสของสมุนไพรไทยสู่ยาแผนปัจจุบัน

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย