จุฬาฯ ในสื่อ

กัญชากับการใช้ในสัตว์เลี้ยง..สพ.ย้ำ!! อาจเกิดภาวะพิษได้หากใช้อย่างไม่ถูกต้อง

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางสัตวแพทย์ในการรักษาโรคบางชนิดเช่น ลดปวดในโรคมะเร็งบางชนิด โรคกระดูกและข้ออักเสบ ลดความดันภายในลูกตาในโรคต้อหิน และระงับชักในโรคลมชัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำกัญชามาผสมในผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น ขนม อาหาร เพื่อลดความเครียดและความดุร้ายในสัตว์ โดยอาศัยฤทธิ์ของกัญชาที่กดการทำงานของระบบประสาท ส่งผลให้สัตว์สงบ สารออกฤทธิ์ในกัญชาคือ สารกลุ่ม cannabinoids โดยสารชนิดที่สำคัญที่สุด ได้แก่ cannabidiol (CBD) และ delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย