จุฬาฯ ในสื่อ

“หมอยง” คอนเฟิร์มโควิด-19 จากสถานบันเทิงในไทย เป็นสายพันธุ์อังกฤษที่พบในกัมพูชา

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ที่พบในประเทศไทยเหมือนสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย