จุฬาฯ ในสื่อ

อ.จุฬาฯ แจง ปม นศ.ประท้วง ถูกกักตัวในหอพัก

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯเปิดเผยถึงประกาศหอพักนิสิตจุฬาฯ ที่ห้ามนิสิตเข้าออกหอพักนิสิตระหว่างวันที่ 13 -26 เมษายน 2564 ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น จุฬาฯ ดำเนินการด้วยหลักการห่วงใยนิสิต สังคมปลอดภัย ไม่ได้บังคับ จุฬาฯให้สิทธินิสิตที่จะอยู่ที่หอพักหรือจะกลับบ้านก็ได้ แต่ต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ สำหรับการตรวจนั้น จุฬาฯ ดำเนินการให้นิสิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากจะอยู่ที่หอพักก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ขอให้มั่นใจในความดูแลของจุฬาฯ และขอเป็นกำลังใจให้นิสิตทุกคนอดทนในช่วงวิกฤตโควิดนี้ เพื่อให้นิสิตและคนรอบข้างปลอดภัยไปด้วยกัน

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย