จุฬาฯ ในสื่อ

“เอื้องเค้ากิ่ว–มณฑา” สุดยอดสารสกัดเพื่อสุขภาพผิว นักวิจัยจุฬาฯชูสมุนไพรฟื้นเศรษฐกิจไทย

ผลงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ค้นพบสารกลุ่ม “ฟีนอลิก” ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเอื้องเค้ากิ่วและดอกมณฑา มุ่งหวังนำมาต่อยอดผลิตเครื่องสำอางคุณภาพสูง

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย