จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ เจ๋ง!! พัฒนาหลอดไฟปรับทัศนวิสัย ช่วยผู้สูงวัย กลุ่มเสี่ยง เล็งใช้จริง พ.ค.นี้

“หลอดไฟปรับทัศนวิสัย” ฝีมือนักวิจัยจุฬาฯ ลดอุบัติภัยคนวัยชราและผู้มีสายตาเลือนราง คือ LED หลอดไฟรุ่นใหม่ล่าสุด นวัตกรรมจากความร่วมมือข้ามรั้วจุฬาฯ ส่องแสงมากกว่าความสว่าง แยกความต่างระหว่างแม่สี เพิ่มคุณภาพการมองเห็น เตรียมใช้งานจริงพฤษภาคมนี้

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย