จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ ชู ‘กัญชา’ เพื่อการแพทย์ ต่อยอดสารพัดผลิตภัณฑ์

“จุฬาฯ ชูกัญชาเพื่อการแพทย์ ต่อยอดสารพัดผลิตภัณฑ์” โดยจุฬาฯ ได้ริเริ่มคลัสเตอร์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา มี “ศูนย์วิจัยยาเสพติด” เป็นศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก มีพื้นที่ปลูกกัญชาแบบชีวภาพที่ปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดนำกัญชามาผลิตเป็นไอศกรีมกัญชา อาหารเพื่อสุขภาพ และ “HAYAK” art toy ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในแวดวงศิลปะร่วมสมัยที่นำกากกัญชามาพัฒนาเป็นผลงานศิลปะที่เรียกว่า art toy

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย