จุฬาฯ ในสื่อ

ตามเกาะติด “2 วัคซีนไทย” ลุ้นผลรับมือเชื้อกลายพันธุ์

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย