จุฬาฯ ในสื่อ

“นิสิตจุฬาฯ ผุดไอเดียธุรกิจ SOPet สัตวแพทย์ออนไลน์”

SOPet คลินิกสัตวแพทย์ออนไลน์ สตาร์ทอัพยอดนิยม ให้คำปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยงแบบทันใจ แนวคิดนิสิตชั้นปีที่ 2 สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาฯ (BAScii) โดยได้รับการสนับสนุนจาก CU Innovation Hub ชูจุดแข็งธุรกิจเพื่อสังคม รวดเร็ว เชื่อถือได้ ในราคาย่อมเยา

รูปแบบการให้บริการของ SOPet ในปัจจุบันยังให้บริการผ่าน facebook page ซึ่งเร็วๆ นี้จะมีการแนะนำในส่วนของเว็บไซต์ด้วย ลูกค้าสามารถทักเข้ามาทางแชทของ facebook ซึ่งจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำในการเลือกรูปแบบของบริการและประสานงานกับสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีเครือข่ายสัตวแพทย์ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาหลังการติดต่อภายใน 5-10 นาที หลังจากให้บริการได้ประมาณหนึ่งปี เสียงตอบรับเป็นที่น่าพอใจ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย