จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ ช่วยนิสิตที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ลดค่าเล่าเรียน ให้ทุน และสนับสนุนค่าใช้จ่าย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย