จุฬาฯ ในสื่อ

หาทางออกวิกฤติเตียงล้น(2) หนุนดึง ‘ชุมชน’ มีส่วนร่วม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย