จุฬาฯ ในสื่อ

“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา” ยังยืนแชมป์ราชภัฏ 14 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้านม.รังสิต ยังที่ 1 ม.เอกชนอีกครั้งจากอันดับ Webometrics Ranking Universities: July 2021 Edition 2021.2.0 beta

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย Webometrics Ranking Universities จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนกรกฎาคม 2021 ในเวอร์ชั่น July 2021Edition 2021.2.0 beta

Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking Universities มาตั้งแต่ปี 2014 โดยจะประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้งคือในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย