จุฬาฯ ในสื่อ

‘น้องเทนนิส’ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ฮีโร่สาวในดวงใจของคนไทยทุกคน

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย