จุฬาฯ ในสื่อ

มาแล้ว! อันดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพด้านการสอนที่ดีที่สุดประจำปี 2021 ของไทย

จุฬาฯ ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุด ปี 2021 จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education หรือ THE โดยวัดจากคะแนนการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีที่สุด โดยคะแนนนี้มาจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิปริญญาเอกหรือเคยได้รับรางวัลต่างๆ และรวมถึงรายได้ของสถาบันศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับจำนวน 17 สถาบัน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย