จุฬาฯ ในสื่อ

“ยิ่งวิกฤติ” เหยื่อโควิด “ถูกสังคมตีตรา” เพิ่มปัญหา “ต้องแก้!”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย