จุฬาฯ ในสื่อ

รู้จัก! 3 แพลตฟอร์มฝึก Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัยดัง

“CHULA MOOC” เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ทั้งในภาวะปกติและในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย