จุฬาฯ ในสื่อ

วิศวกรหญิงไทยกับการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโควิด-19 และช่วยส่งเสริมเกษตรกร

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย