จุฬาฯ ในสื่อ

“โมลนูพิราเวียร์” พลิกเกมวิกฤตโควิด-19 จริงหรือ?

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย