จุฬาฯ ในสื่อ

ผลงานประดิษฐ์ “ข้อสะโพกเทียม” ของแพทย์จุฬาฯ แห่งแรกในประเทศไทย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย