จุฬาฯ ในสื่อ

เจลลี่สับปะรด ‘โพรไบโอติกส์’เครื่องดื่มคลายเครียดผู้สูงวัย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย