จุฬาฯ ในสื่อ

จุฬาฯ พัฒนา “อินนูลินจากแก่นตะวัน” สู่อาหารฟังก์ชั่น พรีไบโอติกส์ลดอ้วน

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย