จุฬาฯ ในสื่อ

หนังสั้นยอดเยี่ยมของปี : ครอบครัว ความแร้นแค้นชนกลุ่มน้อยและค้ากาม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย